Facebookgrupp

Boende i Björnens Samfällighet i Umeå Den här Facebookgruppen är till för boende i Björnens samfällighet. Här kan du t.ex. upplysa dina grannar om händelser, allmänna tips, informera om din loppis eller kanske fråga om någon kan låna dig 1 dl socker… Det är alltså inte ett forum där vi har negativa åsikter om grannens […]

Genomförande av årsstämma 2020

Genomförande av årsstämma Samfälligheten är enligt våra stadgar skyldiga att hålla årsstämman senast under juni månad. Men på grund av rådande situation kopplat till Covid-19 har vi tvingats skjuta på årsstämman. Vi är även beroende av vissa beslut för att fortsätta bedriva föreningen vidare på bästa sätt. Genom Riksdagens beslut 2019/20:CU26 finns det nu möjlighet […]

Umeå Energi stänger av fjärrvärmevattnet

Se nedan information från Umeå Energi. Vi förbättrar fjärrvärmenätet i ditt område Under avstängningen kommer du att vara utan värme och varmvatten men kallt vatten finns i kranen. Diskmaskin och tvättmaskin fungerar också som vanligt. När fjärrvärmen släpps på igen kan radiatorerna bli heta en kort stund, vi hoppas att du har överseende med det. […]