Hur gör jag

  1. Bokningskalender finns i respektive tvättstuga på anslagstavlan, skriv namn och adress.
  2. Ta kontakt med nyckelansvarig en vecka innan uthyrningsdatum.
  3. Vid hämtning av nyckel betalas 300 kr varav 200 kr är depositionsavgift
  4. Hyrs endast ut till boende i samfälligheten
  5. Följ städreglerna i lokalen
  6. Observera att mellan kl 23.00-06.00 ska ljudnivån inom och utomhus vara så att närboende inte störs (se reglerna ).
  7. Återlämning sker senast 12.00 dagen efter.