Regler

Regler för uthyrning av fritidslokal

 1. Den som hyr lokalen ska vara fastighetsägare inom Björnens samfällighet.
  Legitimation ska uppvisas
  Lokalen hyrs ifrån 12.00 dag ett till 12.00 dag två
  Hyran är 100 kr per påbörjat dygn
 2. Nyttja lokalen på ett ansvarsfullt sätt utifrån samägandeprincipen. Lokalen får nyttjas hela dygnet, men organiserad övernattning med sängkläder är inte tillåtet.
 3. Rökning är ej tillåtet (om rökning har förekommit förverkas depositionsavgiften och det tillkommer eventuell kostnad för sanering)
 4. Skadegörelse på inventarier och utrustning skall ersättas, i första hand genom att depositionsavgifter förverkas. Är kostnaden för reparation/nyanskaffning högre än 200 kr ska även allt utöver denna summa betalas.
 5. Ordning ska upprätthållas, deltagare i aktiviteten för ej uppträda störande i eller utanför lokalen och därmed förorsaka klagomål från närboende. Kl. 23.00-06.00 ska ljudnivån inom och utomhus vara så att närboende inte störs.
 6. Nyckeln återlämnas senast 12.00 till lokalansvarig. Då ska lokalen vara väl städad, persienner uppdragna och avfall ska vara borttransporterat till soprum.
 7. Depositionsavgiften som är 200 kr är förverkad om reglerna inte följs.
 8. Vid nyttjande internet via bredbandet följs gällande lagstiftning. Lämna tillbaka inloggningsanvisningar.

OBS! Om bruk av alkohol bland underåriga upptäcks har lokalansvarig och/eller styrelsen skyldighet att avbryta festligheterna.