Belysning på utomhusförråd

Utomhusbeslysning på förråden får inte tas bort eller bytas till annan modell

Belysningen som sitter på förrådsväggarna till respektive fastighetet ägs och förvaltas av samfälligheten och är en del av områdets fasta belysning. Kostnaden för elförbrukningen och reparationer av gatubelysning och förrådbelysning tas ur samfällighetens driftbudget. Eftersom förrådsbelysningen tillhör samfälligheten är det inte tillåtet att ta bort eller byta ut den till en annan modell. Kostnaden för återställande av förrådsarmatur debiteras fastighetsägaren.

Tänker du isolerera ditt förråd

När detta görs så måste alla el dosor invändigt dras fram så de är synliga, då dessa försörjer föreningens utomhusbelysning bland annat. Vi har fått bryta upp väggar för att kunna felsöka och reparera samfällighetens el installationer. Eftersom detta är en kostnad som inte ska tas ur vår gemensamma ekonomi så kommer fastighetsägare att debiteras för eventuella kostnader som uppstår pga. att elinstallationerna inte är synliga.