Ang. brandskyddet i våra radhus

Styrelsen har bjudit in Brandförsvaret till ett möte v.35 för att få förtydliganden ang. den skrivelse som skickats ut om brandskyddet i våra radhus. Styrelsen kommer också att ställa frågor till Brandförsvaret och återkopplar efter mötet med information till boende i Björnens samfällighet.

Hälsningar från Styrelsen
styrelsen@bjornens.se