Information angående hemsidan

Hej samfälligheten, hemsidan är under uppdatering och under tiden detta pågår gör vi vårt bästa för att få ut aktuell information som berör samfälligheten via anslagstavlorna i tvättstugorna på Mårdvägen och Vargvägen samt Björnbladet.

Hälsningar Styrelsen