Retroaktiv hyreshöjning

Vid styrelsens budgetmöte tillsammans med Deloitte bestämde vi att den retroaktiva hyran för maj-juni skulle fördelas på juli-december hyrorna. Nu har Deloitte meddelat att det inte går i deras system utan det är förinställt att den retroaktiva hyran delas upp i lika många delar som antal retroaktiva månader, allstå i vårt fall 2 månader. För […]