Genomförande av årsstämma 2020

Genomförande av årsstämma

Samfälligheten är enligt våra stadgar skyldiga att hålla årsstämman senast under juni månad. Men på grund av rådande situation kopplat till Covid-19 har vi tvingats skjuta på årsstämman. Vi är även beroende av vissa beslut för att fortsätta bedriva föreningen vidare på bästa sätt.
Genom Riksdagens beslut 2019/20:CU26 finns det nu möjlighet att genomföra årsstämman via röstning hemifrån (läs mer på Regeringens hemsida regeringen.se).

Styrelsen har därför beslutat att genomföra samfällighetens årsstämma måndag den 24 augusti 2020 kl. 18.30, enligt förutsättningar nedan.

Genomförande genom röstsedel

Styrelsen beslutar att dela ut röstsedlar till samtliga boenden 6 augusti (en röstsedel/hushåll) där samtliga val tillsammans med valberedningens förslag finns presenterade. Alla frågor har även fritextfält om man önskar rösta på annat alternativ.

Samfällighetens revisorer kommer att agera som ombud för de boende där röstsedeln ska lämnas i styrelsens brevlåda på Vargvägen 29A, senast torsdag den 20 augusti för sammanställning. Ombuden ansvarar under röstningsperioden för att tömma brevlådan.

Fysiskt närvarande vid årsstämman föreslås vara mötesordförande, sekreterare, ordförande, justerare och kontaktombud. Det innebär att övriga boenden endast deltar via röstsedel före årsstämman med anledning av Covid-19. Protokoll anslås enligt stadgarna.

Styrelsen hoppas på förståelse i situationen och har försökt skapa de bästa förutsättningarna utifrån rådande läge för samtliga boenden. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till kontaktombud eller styrelsen.