Stort vatten läckage

Stort vattenläckage i det nedre området! Vi har ett stort vattenläckage i värmesystemet i det nedre området. Läckaget är inte identifierat. Var uppmärksam och håll utkik ifall ni ser något misstänkt. Läckan kan även vara i någons element eller den ”grop” som finns i fastigheten. Kontakta felanmälan ifall ni upptäcker konstiga ljud eller att det […]

Bilkörning inom området

Styrelsen får av och till frågor om vilka regler som gäller för bilkörning i området.  Att förbjuda den helt och hållet anser styrelsen omöjligt av praktiska skäl. Däremot vill vi; för barnens trygghet, för allas trivsel samt för att inte hindra utryckning- och snöröjningsfordon begränsa den så mycket som möjligt. För oss alla innebär det […]

Information från Riksbyggen ang värme och soprum

Vi har problem med värmen i längan Mårdvägen 106-118. Riksbyggen håller på med lite injusteringar där. Dock tappar vi lite vatten på radiatorkrets på Mårdvägen. Vi vill mäta så det inte är något läckage mellan husen, ca åtta korta kulvert bitar som ej är kopplade till kulvertlarmet.   Angående soprumsdörren på Vargvägen så har vi […]