Vattenläckor samt Vakin-reparationsarbete 26-28okt

Vakin underhållsarbete 26okt 18.00-02.00

Vakin genomför ett reparationsarbete och kommer att stänga av vattnet ovanstående datum/tid. Se mer på Vakins hemsida här.
Mårdvägen 1-130 berörs i huvudsak, vattentankar kommer att ställas ut.

Vattenläcka Mårdvägen udda, grävarbete 27okt

Vi har upptäckt en vattenläcka efter cykelbanan vid huslängorna Mårdvägen 43-45. Grävning för att laga läckan börjar nu på onsdag 27oktober.
Mer information kommer att sättas upp på anslagstavlorna vid
soprummen och hemsidan – håll utkik!

Vattenläcka Mårdvägen jämna, info

Läckan på Mårdvägen jämna eftersöks fortfarande, har du inte svarat eller återkopplat på utdelad svarsblankett så vänligen gör detta omgående.

/Styrelsen