9-feb: TV-kanaler ligger nere – felsökning pågår

Telenor håller just nu på och undersöker/felsöker varför våra TV-kanaler inte fungerar inom samfälligheten.