Målningsarbeten

Målningsarbeten kommer att genomföras under ett par veckor from slutet av augusti och ett par veckor framöver. Under den perioden kommer en arbetsvagn att vara uppställd i det nedre området. Styrelsen ber om överenseende av de eventuella besvär som kan uppstå i samband med vagnens uppställning.  

Belysning på utomhusförråd

Utomhusbeslysning på förråden får inte tas bort eller bytas till annan modell Belysningen som sitter på förrådsväggarna till respektive fastighetet ägs och förvaltas av samfälligheten och är en del av områdets fasta belysning. Kostnaden för elförbrukningen och reparationer av gatubelysning och förrådbelysning tas ur samfällighetens driftbudget. Eftersom förrådsbelysningen tillhör samfälligheten är det inte tillåtet att ta bort eller byta ut […]

Vad hände med ”läckan”

Vi har nu haft den befarade vattenläckan i det nedre området under bevakning i flera dagar genom att vi kontinuerligt läst av vattenmätaren. Trycket i ledningarna är nu konstant. Faktum kvarstår dock att vi förlorade över 1000 liter ur systemet på några timmar med den följd att vi fick in luft i värmesystemet, pumparna gick […]

Stort vatten läckage

Stort vattenläckage i det nedre området! Vi har ett stort vattenläckage i värmesystemet i det nedre området. Läckaget är inte identifierat. Var uppmärksam och håll utkik ifall ni ser något misstänkt. Läckan kan även vara i någons element eller den ”grop” som finns i fastigheten. Kontakta felanmälan ifall ni upptäcker konstiga ljud eller att det […]

Bilkörning inom området

Styrelsen får av och till frågor om vilka regler som gäller för bilkörning i området.  Att förbjuda den helt och hållet anser styrelsen omöjligt av praktiska skäl. Däremot vill vi; för barnens trygghet, för allas trivsel samt för att inte hindra utryckning- och snöröjningsfordon begränsa den så mycket som möjligt. För oss alla innebär det […]