Allmän information till dig som bor i samfälligheten

På hemsidan hittar du nyttig information, www.bjornens.se Parkering endast på angivna platser; kör helst in din bil i garaget. Parkering max 24 timmar. Securitas anlitas för parkeringsöverträdelser. Bilkörning inom området endast i samband med i- och urlastning av fordon. Besöksparkeringen är bara för våra gäster. Om du har problem med garageporten eller behöver fler nycklar […]

Välommen till Kompostgruppen !!

I samfälligheten, delen Björnidet, finns en kompostgrupp. Gruppen har både en utekompost mot Björnvägen och varmkompost i garagelängan som används under vintern.Komposterna får endast användas av deltagarna i gruppen. Lite arbete krävs (timme) höst och vår med att ösa om komposten och att tömma över varmkomposten i utekomposten. Ju fler deltagare i gruppen desto mindre arbete. […]

Belysning utomhusförråd samt el till elektriska dörröppnare garage

Utomhusbeslysning på förråden får inte tas bort eller bytas till annan modell Belysningen som sitter på förrådsväggarna till respektive fastighetet ägs och förvaltas av samfälligheten och är en del av områdets fasta belysning. Kostnaden för elförbrukningen och reparationer av gatubelysning och förrådbelysning tas ur samfällighetens driftbudget. Eftersom förrådsbelysningen tillhör samfälligheten är det inte tillåtet att ta bort eller byta ut […]