Facebookgrupp

Boende i Björnens Samfällighet i Umeå Den här Facebookgruppen är till för boende i Björnens samfällighet. Här kan du t.ex. upplysa dina grannar om händelser, allmänna tips, informera om din loppis eller kanske fråga om någon kan låna dig 1 dl socker… Det är alltså inte ett forum där vi har negativa åsikter om grannens […]

Genomförande av årsstämma 2020

Genomförande av årsstämma Samfälligheten är enligt våra stadgar skyldiga att hålla årsstämman senast under juni månad. Men på grund av rådande situation kopplat till Covid-19 har vi tvingats skjuta på årsstämman. Vi är även beroende av vissa beslut för att fortsätta bedriva föreningen vidare på bästa sätt. Genom Riksdagens beslut 2019/20:CU26 finns det nu möjlighet […]

Umeå Energi stänger av fjärrvärmevattnet

Se nedan information från Umeå Energi. Vi förbättrar fjärrvärmenätet i ditt område Under avstängningen kommer du att vara utan värme och varmvatten men kallt vatten finns i kranen. Diskmaskin och tvättmaskin fungerar också som vanligt. När fjärrvärmen släpps på igen kan radiatorerna bli heta en kort stund, vi hoppas att du har överseende med det. […]

Plogskador

Snön har börjat falla och vi vill därför informera alla boende om förfarandet kring plogningen. Det är Riksbyggen som är anlitade för att ansvara för att skottning och sandning sker. Riksbyggen har varit ute och satt upp plogpinnar för att minimera plogskador. Det har däremot redan uppkommit skador och dessa ansvarar Riksbyggen för. Om du […]