Driftstörning varmvatten Umeå Energi

På grund av driftstörningar på Dåva kraftvärmeverk tidigare idag kan leveransen av fjärrvärme på Ersboda området (inkl. vår samfällighet) drabbas av störningar.

Fjärrvärmeleveransen kan tillfälligt störas. Detta beror på att kallvatten cirkulerar i framledningen.

Läs mer på Umeå energis hemsida