Umeå Energi stänger av fjärrvärmevattnet

Se nedan information från Umeå Energi.

Vi förbättrar fjärrvärmenätet i ditt område

Under avstängningen kommer du att vara utan värme och varmvatten men kallt vatten finns i kranen. Diskmaskin och tvättmaskin fungerar också som vanligt. När fjärrvärmen släpps på igen kan radiatorerna bli heta en kort stund, vi hoppas att du har överseende med det.

(Är utomhustemperaturen lägre än -10°C senareläggs arbetet.)

Planerat datum för förbättringsarbete: Torsdag 16/1 kl. 08.00-16.00

Område: Mariedal

Vill du ha mer information om förbättringsarbetet är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 090- 16 00 20.

Med vänlig hälsning,

Umeå Energi

Improvement of the district heating network in your area

During the shutdown you will be temporarily without heat and hot water. However dishwashers and washing machines will work properly – and cold water will be available in the taps as usual. When the district heating is reapplied to the radiators they can get hot for a short time and we hope you can have patience with that.

(If the outdoor temperature is lower than -10°C, the work is postponed.)

The district heating will be closed: January 16, 8 a.m. until 4 p.m.

District: Mariedal

Please contact our Customer Service if you have questions, at 090- 16 00 20.

Kind regards,

Umeå Energi