Bygg inte in El dosor i förråden

Det blir fler och fler som isolerar sina förråd. När detta görs så måste alla el dosor invändigt dras fram så de är synliga, då dessa försörjer föreningens utomhusbelysning bland annat. Vi har fått bryta upp väggar för att kunna felsöka och reparera samfällighetens el installationer. Eftersom detta är en kostnad som inte ska tas ur vår gemensamma ekonomi så kommer fastighetsägare att debiteras för eventuella kostnader som uppstår pga. att elinstallationerna inte är synliga.